Αιμοδυναμικό Εργαστήριο
Εργαστήριο Μελέτης Ύπνου
Κεντρικά Εργαστήρια
Τμήμα Iατρικών Aπεικονίσεων
Πυρηνική Ιατρική
Παθολογοανατομικό