Δεν είναι απαραίτητη η παρουσία συνοδού, καθώς οι Νοσηλευτικοί Όροφοι είναι στελεχωμένοι με επαρκές Νοσηλευτικό Προσωπικό ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των νοσηλευόμενων. Παρόλα αυτά, υπάρχει δυνατότητα παραμονής κάποιου συνοδού κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τη σύμφωνη γνώμη του Θεράποντα Ιατρού και την ενημέρωση της Προϊσταμένης Ορόφου.