Βέβαια , το ποσό της προκαταβολής ενημερώνεται αυτόματα στο μηχανογραφημένο σύστημα και αφαιρείται απο το συνολικό κόστος του εξιτηρίου.