Main Menu

Παροχές
Προληπτικός έλεγχος νεογνώνΣεμινάριαΔήλωση Γέννησης & έκδοση ΑΜΚΑ νεογνού στο ΜαιευτήριοΦωτογράφηση

Προληπτικός έλεγχος νεογνών

Στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας πέραν της πραγματοποίησης των προκαθορισμένων εξετάσεων από το Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού (Συγγενή υποθυρεοειδισμό, Φαινυλκετονουρία, Έλλειψη του ενζύμου G-6-PD, γαλακτοζαιμία) , παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας ειδικών προληπτικών ελέγχων στα νεογνά που αφορούν στα εξής

 • Έλεγχος Ακοής Νεογνών
  Οι Ωτοακουστικές εκπομπές αφορούν στον έλεγχος στα νεογνά κατά το χρόνο παραμονής τους στην Κλινική, για τον ακριβή εντοπισμό προβλημάτων ακοής. Η φυσιολογική ακοή από τους πρώτους μήνες της ζωής αποτελεί βασική προϋπόθεση για την κατανόηση της ομιλίας και της γλώσσας. Πρόκειται για μια ανώδυνη μέθοδο, αξιόπιστη και σύντομη, η οποία πραγματοποιείται από εξειδικευμένους ωτορινολαρυγγολόγους.
 • Διευρυμένος Προληπτικός Έλεγχος Μεταβολικών Νοσημάτων Νεογνών
  Ο διευρυμένος προληπτικός έλεγχος αποτελεί σήμερα διεθνώς μια πρακτική ελέγχου νεογνών για πιθανά κρυφά μεταβολικά νοσήματα. Με τον όρο κρυφά εννοούμε ότι δεν εμφανίζουν κλινικά σημεία και επομένως δεν μπορούν να διαγνωσθούν κατά τη γέννηση του νεογνού ή κατά τις πρώτες ημέρες της ζωής του.

Στην Ελλάδα σήμερα, σε αντίθεση με τα περισσότερα κράτη σε Ευρώπη και Αμερική, τα νεογνά ελέγχονται από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού μόνο για 4 μεταβολικά νοσήματα: Φαινυλκετονουρία, έλλειψη του ενζύμου G6PD, υποθυρεοειδισμό και γαλακτοζαιμία. Ο διευρυμένος νεογνικός έλεγχος που παρέχεται στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας μπορεί να προσδιορίσει 40 επιπλέον μεταβολικά και άλλα νοσήματα μερικά εκ των οποίων εμφανίζονται σχετικά συχνά στον Ελληνικό πληθυσμό, όπως η κυστική ίνωση, η μερική ή ολική ανεπάρκεια βιοτινιδάσης, η υπερπλασία των επινεφριδίων. Εκτός αυτών μπορούν να ανιχνευθούν επίσης πιο σπάνια νοσήματα όπως είναι η ανεπάρκεια στο μεταβολισμό λιπαρών οξέων, αμινοξέων καθώς και οργανικών οξέων. Σύμφωνα με διεθνείς στατιστικές, η πιθανότητα να προσβληθεί ένα παιδί είναι 1 στα 1500 για όλα τα ανωτέρω ελεγχόμενα νοσήματα.

 

Σεμινάρια

Η Κλινική προσφέρει πλήθος υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της περιόδου της εγκυμοσύνης όπως δωρεάν μαθήματα «Μαιευτικής Φροντίδας κατά τη διάρκεια του τοκετού και της λοχείας» και δωρεάν μαθήματα «Μητρικής Τέχνης». Τα μαθήματα αυτά περιλαμβάνουν αναλυτική ενημέρωση για τον τοκετό, συμβουλές διατροφής και ψυχολογικής προετοιμασίας της εγκύου και σύντομη ξενάγηση στον χώρο της Κλινικής. Επιπρόσθετα, οι έμπειρες μαίες της Κλινικής επεξηγούν όσα χρειάζεται μια μητέρα για την ασφαλή περιποίηση του μωρού της καθώς και για τα οφέλη του μητρικού θηλασμού.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα των μαθημάτων

 

Δήλωση Γέννησης & έκδοση ΑΜΚΑ νεογνού στο Μαιευτήριο

Η δήλωση Γέννησης νεογνού πραγματοποιείται υποχρεωτικά και μόνο με την παρουσία και των δύο γονέων εντός 10 ημερολογιακών ημερών στο τμήμα του Ιατρικού Αρχείου στο πρώτο υπόγειο (-1 επίπεδο) της Κλινικής.

Σημείωση: Η δήλωση γέννησης νεογνού μπορεί να γίνει και από τον ένα γονέα αρκεί να υπάρχει εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής από τον άλλον. Στην εξουσιοδότηση θα πρέπει να αναγράφεται εάν το νεογνό θα ασφαλιστεί στο ταμείο της μητέρας ή του πατέρα αντίστοιχα. Επίσης, εάν η μητέρα είναι έμμεσα ασφαλισμένη στο σύζυγο, θα πρέπει να υπάρχει εξουσιοδότηση της στην οποία να αναφέρει ότι συναινεί στη διεκπεραίωση του επιδόματος γέννησης από το σύζυγο. Μετά τις 10 ημέρες κυρώνονται πρόστιμα μέσω της Οικονομικής Εφορίας στην οποία ανήκετε (Ν 4144/2013).

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Πρωτότυπες ταυτότητες των δύο γονέων και φωτοτυπίες αυτών. Πρωτότυπη και πρόσφατη Ληξιαρχική Πράξη Γάμου µε ημερομηνία έκδοσής της εντός έξι (6) µηνών, την οποία παραλαμβάνετε από το Ληξιαρχείο που έχει δηλωθεί ο γάμος ή με αίτηση στα ΚΕΠ. Επίσης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έκδοσης εντός εξαμήνου), το ΑΜΚΑ, το ΑΦΜ και των δύο γονέων, καθώς και λογαριασμό τραπέζης (IBAN) της μητέρας.
 2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει γάμος, η δήλωση Γέννησης πραγματοποιείται αποκλειστικά από τη μητέρα µε την ταυτότητά της και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης µε ημερομηνία έκδοσής του εντός έξι (6) μηνών, το οποίο παραλαμβάνετε από το Δήμο στον οποίο ψηφίζετε ή βεβαίωση από το ΚΕΠ. Επίσης, το ΑΜΚΑ, το ΑΦΜ και λογαριασμό τραπέζης (IBAN) της μητέρας.
 3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει γάμος και η μητέρα έχει διαζύγιο, η Δήλωση Γέννησης πραγματοποιείται αποκλειστικά από τη μητέρα µε την ταυτότητά της και την πρωτότυπη και πρόσφατη (εντός 6µήνου) Ληξιαρχική Πράξη Γάμου µε τη λύση (να αναφέρεται δηλαδή το διαζύγιο) και να έχουν παρέλθει 300 ημέρες από την ημερομηνία, όπου η λύση αναφέρεται ως αμετάκλητη, καθώς και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έκδοσης εντός 6µήνου) ή βεβαίωση από το ΚΕΠ. Επίσης, το ΑΜΚΑ, το ΑΦΜ και λογαριασμό τραπέζης (IBAN) της μητέρας.
 4. Όσον αφορά στη γέννηση τέκνου εντός συμφώνου συμβίωσης, θα πρέπει οι γονείς να προσκομίζουν ταυτότητες, πρωτότυπη και τελευταίου 6µήνου ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης, το οποίο θα πρέπει να έχει δηλωθεί στο Ληξιαρχείο. Επίσης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έκδοσης εντός εξαμήνου), το ΑΜΚΑ, το ΑΦΜ και των δύο γονέων, καθώς και λογαριασμό τραπέζης (IBAN) της μητέρας.
 5. Οι αλλοδαποί αντί για ταυτότητες, μπορούν να προσκομίσουν τα διαβατήριά τους, τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ και φωτοτυπία αυτών. Εφόσον ο γάμος τους έχει πραγματοποιηθεί σε χώρα του εξωτερικού θα πρέπει να προσκομίζουν πρωτότυπη Ληξιαρχική Πράξη Γάμου και πρωτότυπη μετάφραση αυτής στα ελληνικά, τελευταίου 6µήνου. Στη Ληξιαρχική Πράξη Γάμου θα πρέπει να αναγράφονται τα ονοματεπώνυμά των γονέων τους, επίσης μεταφρασμένα στα Ελληνικά. Η μετάφραση µπορεί να γίνει από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική Προξενική Αρχή της χώρας έκδοσης του Πιστοποιητικού ή από Έλληνα εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΟΡΟΦΟ

Για την ασφαλή ταυτοποίηση κατά την έξοδό σας από τη μαιευτική κλινική απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας του πατέρα
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας της μητέρας
 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου, τελευταίου 6μήνου

 

Ωράριο εξυπηρέτησης:

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:00-16:00 (τηλ.2410 996830)

Τρόπος παραλαβής της Ληξιαρχική πράξης γέννησης & AMKA νεογνού:

 1. Από το ίδιο τμήμα κατά τη διάρκεια της νοσηλείας σας.
 2. Από οποιοδήποτε ΚΕΠ κάνοντας αίτηση, εφόσον έχει δηλωθεί η γέννηση του νεογνού σας στο Μαιευτήριο.

 

Φωτογράφηση

Το Μαιευτικό Τμήμα του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας διαθέτει υπηρεσία φωτογράφησης του μωρού σας, δίνοντάς σας έτσι τη δυνατότητα να κρατήσετε τις πρώτες στιγμές της ζωής του για πάντα. Πρόκειται για ένα πακέτο δέκα (10) φωτογραφιών από το θάλαμο βρεφών του μαιευτικού ορόφου που καταγράφουν τις πρώτες ημέρες ζωής του μωρού σας.

Πραγματοποιείται από επαγγελματία φωτογράφο, με απόλυτο σεβασμό στα νεογνά και πλήρη τήρηση των κανόνων ασφαλείας (χωρίς τη χρήση φλας ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων). Η φωτογράφηση είναι προαιρετική και με μικρό οικονομικό κόστος.

 

Προληπτικός έλεγχος νεογνών

Στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας πέραν της πραγματοποίησης των προκαθορισμένων εξετάσεων από το Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού (Συγγενή υποθυρεοειδισμό, Φαινυλκετονουρία, Έλλειψη του ενζύμου G-6-PD, γαλακτοζαιμία) , παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας ειδικών προληπτικών ελέγχων στα νεογνά που αφορούν στα εξής

 • Έλεγχος Ακοής Νεογνών
  Οι Ωτοακουστικές εκπομπές αφορούν στον έλεγχος στα νεογνά κατά το χρόνο παραμονής τους στην Κλινική, για τον ακριβή εντοπισμό προβλημάτων ακοής. Η φυσιολογική ακοή από τους πρώτους μήνες της ζωής αποτελεί βασική προϋπόθεση για την κατανόηση της ομιλίας και της γλώσσας. Πρόκειται για μια ανώδυνη μέθοδο, αξιόπιστη και σύντομη, η οποία πραγματοποιείται από εξειδικευμένους ωτορινολαρυγγολόγους.
 • Διευρυμένος Προληπτικός Έλεγχος Μεταβολικών Νοσημάτων Νεογνών
  Ο διευρυμένος προληπτικός έλεγχος αποτελεί σήμερα διεθνώς μια πρακτική ελέγχου νεογνών για πιθανά κρυφά μεταβολικά νοσήματα. Με τον όρο κρυφά εννοούμε ότι δεν εμφανίζουν κλινικά σημεία και επομένως δεν μπορούν να διαγνωσθούν κατά τη γέννηση του νεογνού ή κατά τις πρώτες ημέρες της ζωής του.

Στην Ελλάδα σήμερα, σε αντίθεση με τα περισσότερα κράτη σε Ευρώπη και Αμερική, τα νεογνά ελέγχονται από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού μόνο για 4 μεταβολικά νοσήματα: Φαινυλκετονουρία, έλλειψη του ενζύμου G6PD, υποθυρεοειδισμό και γαλακτοζαιμία. Ο διευρυμένος νεογνικός έλεγχος που παρέχεται στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας μπορεί να προσδιορίσει 40 επιπλέον μεταβολικά και άλλα νοσήματα μερικά εκ των οποίων εμφανίζονται σχετικά συχνά στον Ελληνικό πληθυσμό, όπως η κυστική ίνωση, η μερική ή ολική ανεπάρκεια βιοτινιδάσης, η υπερπλασία των επινεφριδίων. Εκτός αυτών μπορούν να ανιχνευθούν επίσης πιο σπάνια νοσήματα όπως είναι η ανεπάρκεια στο μεταβολισμό λιπαρών οξέων, αμινοξέων καθώς και οργανικών οξέων. Σύμφωνα με διεθνείς στατιστικές, η πιθανότητα να προσβληθεί ένα παιδί είναι 1 στα 1500 για όλα τα ανωτέρω ελεγχόμενα νοσήματα.

 

Blog

Πρόσφατα Νέα

Συνδρομή My Life

Συμπληρώστε τη φόρμα συνδρομής για να λαμβάνετε ΔΩΡΕΑΝ το περιοδικό My Life. Μετάβαση στη φόρμα 

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Newsletter