Main Menu

 • Τμήμα Απεικονίσεων
 • Μαιευτική Κλινική
 • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Μαθήματα Μαιευτικής φροντίδας και Μητρικής τέχνης
 • Τμήμα Απεικονίσεων
 • Μαιευτική Κλινική
 • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Μαθήματα Μαιευτικής φροντίδας και Μητρικής τέχνης

Κλινική ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

To ΙΑΣΩ Θεσσαλίας ξεκίνησε στις 22 Μαρτίου 2010 να λειτουργεί δυναμικά στο χώρο της υγείας και σήµερα αποτελεί µία σύγχρονη κλινική.

Αποτελεί ένα πρότυπο ίδρυµα παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό και µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων.

To ΙΑΣΩ Θεσσαλίας αναπτύσσεται σε 33.000 τ.µ., στο 8ο χλµ. της Π.Ε.Ο Λάρισας – Αθηνών και απέχει 45-50 χιλιόµετρα από τις υπόλοιπες 3 πρωτεύουσες των Νοµών Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας (Βόλο, Τρίκαλα, Καρδίτσα). Ο Βόλος συνδέεται µέσω της Π.Α.Θ.Ε. µε µέσο χρόνο πρόσβασης 25-35 λεπτά.

 

Φόρμα Επικοινωνίας

Όνομα(*)
Παρακαλούμε συμπληρώστε το πεδίο.

Επώνυμο(*)
Παρακαλούμε συμπληρώστε το πεδίο.

Email(*)
Παρακαλούμε συμπληρώστε το πεδίο.

Παρατηρήσεις1 (π.χ. προτιμώμενη ημέρα ή ώρα επικοινωνίας κτλ.)
Παρακαλούμε συμπληρώστε το πεδίο.
1 Παρακαλούμε ΜΗΝ εισάγετε σε αυτό το πεδίο προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα υγείας
Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

 

Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι δεν είσαστε robot

Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53400/31/Β/02/44
ΑΡ. ΓΕΜΗ 027121140000

Καλούνται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας με την επωνυμία ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε, και δ.τ. «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» με έδρα το Δήμο Κιλελέρ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 21 Μαΐου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 13.00 μ.μ. στις εγκαταστάσεις της Κλινικής της Εταιρίας που βρίσκονται στο Δήμο Κιλελέρ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 8ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών (Ισόγειο – Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2015, της επ’ αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2015.
 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2015.
 3. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2015.
 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
 5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν.2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρία σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 32 ν.4308/2014, καθώς και για τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρία σκοπούς.
 6. Τροποποίηση των άρθρων 5, 8, 11 και 12 του καταστατικού της Εταιρίας.

Σε περίπτωση μη συντελεσθείσης απαρτίας κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση καλούνται οι μέτοχοι σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 2190/1920 σε πρώτη επαναληπτική Γ.Σ. την 4η Ιουνίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 13.00 μ.μ. στον αυτό ως άνω τόπο προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ιδίων ως άνω θεμάτων.

Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους και τους προσωρινούς τίτλους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική εταιρία που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα καταθέσεως στα γραφεία της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσωπήσεώς τους.

 

Νίκαια Κιλελέρ Λάρισας, 26.04.2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Γεώργιος Σταματίου
Πρόεδρος Δ.Σ.

Διαβητολογικό Κέντρο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας
Πρόγραμμα Check up
Χειρουργική Χεριού & Μικροχειρουργικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

Πρόσφατα Νέα

Blog

Εταιρική Κοινωνική ΕυθύνηΑσφαλιστικές ΕταιρείεςΔιεθνείς Ασθενείς
Όμιλος ΙΑΣΩ, δίπλα σας με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας

Όμιλος ΙΑΣΩ, δίπλα σας με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ, ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους υγείας στην Ελλάδα, φροντίζει για ό,τι πιο πολύτιμο έχετε... την υγεία σας

Δείτε περισσότερα

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας - Ασφαλιστικές Εταιρείες

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας - Ασφαλιστικές Εταιρείες

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας έχει επεκτείνει τη συνεργασία του με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες ασφαλιστικές εταιρίες.

Δείτε περισσότερα

Τμήμα Διεθνών Ασθενών στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

Τμήμα Διεθνών Ασθενών στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

Στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας λειτουργεί ειδικό Τμήμα Διεθνών Ασθενών με σκοπό τη καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και διαχείριση των ασθενών του εξωτερικού που επισκέπτονται την Κλινική.

Δείτε περισσότερα

Όμιλος ΙΑΣΩ, δίπλα σας με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας

Όμιλος ΙΑΣΩ, δίπλα σας με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ, ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους υγείας στην Ελλάδα, φροντίζει για ό,τι πιο πολύτιμο έχετε... την υγεία σας

Δείτε περισσότερα

Επιστημονικές Εκδηλώσεις

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα των Επιστημονικών Εκδηλώσεων του Ομίλου ΙΑΣΩ για την περίοδο Νοεμβρίου 2019 – Ιουνίου 2020.
Δείτε το πρόγραμμα

 

Συνδρομή My Life

Συμπληρώστε τη φόρμα συνδρομής για να λαμβάνετε ΔΩΡΕΑΝ το περιοδικό My Life. Μετάβαση στη φόρμα 

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Newsletter