Συνεργασία MAKRO Cash & Carry (Λάρισας και Βόλου) και ΙΑΣΩ Θεσσαλίας