06/04/2017 - ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Προσφορά του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας της Υγείας