Main Menu

Μαιευτική Κλινική
Μαιευτική Κλινική
Phone Icon

Τηλέφωνο επικοινωνίας

2410 996000

 

Η μεγαλύτερη Ιδιωτική Μαιευτική Κλινική της Θεσσαλίας και γενικότερα της Κεντρικής Ελλάδας. Βρίσκεται στη Λάρισα, την καρδιά της Θεσσαλίας, συνεργάζεται με ιατρούς γυναικολόγους διεθνούς κύρους και είναι στελεχωμένη με νοσηλευτικό προσωπικό υψηλής κατάρτισης

 

 • Διαθέτει 6 υπερσύγχρονες μονόκλινες αίθουσες τοκετών, προκειμένου να βιώσετε με άνεση και ασφάλεια την εμπειρία του φυσιολογικού τοκετού
 • Άμεση διασύνδεση με τις χειρουργικές αίθουσες σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η καισαρική τομή
 • Πλήρως εξοπλισμένη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) στην οποία εφημερεύουν εξειδικευμένοι και έμπειροι Νεογνολόγοι
 • Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση και υποστήριξη του Μητρικού Θηλασμού με εξειδικευμένο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό
 • Απεριόριστος Μητρικός Θηλασμός με δυνατότητα rooming in σε όλες τις κατηγορίες δωματίων
 • Δυνατότητα διενέργειας νεογνικών προληπτικών ελέγχων όπως, έλεγχο μεταβολικών νοσημάτων, όρασης, ακοής και ισχίων νεογνού από εξειδικευμένους ιατρούς
 • Υποστηρίζεται από όλες τις βασικές ιατρικές ειδικότητες: Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Νεογνολόγος, Καρδιολόγος, Παθολόγος, Χειρουργός, Αναισθησιολόγος, 24 ώρες το 24ώρο, 365 ημέρες το χρόνο
 • Δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη του νεογνού για τους έξι (6) πρώτους μήνες σε περίπτωση νοσηλείας, μέσω του προγράμματος «Στοργή για μία Ζωή» της Εθνικής Ασφαλιστικής

 

Δήλωση Γέννησης & έκδοση ΑΜΚΑ νεογνού στο Μαιευτήριο

Η δήλωση Γέννησης νεογνού πραγματοποιείται υποχρεωτικά και μόνο με την παρουσία και των δύο γονέων εντός 10 ημερολογιακών ημερών στο τμήμα του Ιατρικού Αρχείου στο πρώτο υπόγειο (-1 επίπεδο) της Κλινικής.

Σημείωση: Η δήλωση γέννησης νεογνού μπορεί να γίνει και από τον ένα γονέα αρκεί να υπάρχει εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής από τον άλλον. Στην εξουσιοδότηση θα πρέπει να αναγράφεται εάν το νεογνό θα ασφαλιστεί στο ταμείο της μητέρας ή του πατέρα αντίστοιχα. Επίσης, εάν η μητέρα είναι έμμεσα ασφαλισμένη στο σύζυγο, θα πρέπει να υπάρχει εξουσιοδότηση της στην οποία να αναφέρει ότι συναινεί στη διεκπεραίωση του επιδόματος γέννησης από το σύζυγο. Μετά τις 10 ημέρες κυρώνονται πρόστιμα μέσω της Οικονομικής Εφορίας στην οποία ανήκετε (Ν 4144/2013).

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Πρωτότυπες ταυτότητες των δύο γονέων και φωτοτυπίες αυτών. Πρωτότυπη και πρόσφατη Ληξιαρχική Πράξη Γάμου µε ημερομηνία έκδοσής της εντός έξι (6) µηνών, την οποία παραλαμβάνετε από το Ληξιαρχείο που έχει δηλωθεί ο γάμος ή με αίτηση στα ΚΕΠ. Επίσης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έκδοσης εντός εξαμήνου), το ΑΜΚΑ, το ΑΦΜ και των δύο γονέων, καθώς και λογαριασμό τραπέζης (IBAN) της μητέρας.
 2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει γάμος, η δήλωση Γέννησης πραγματοποιείται αποκλειστικά από τη μητέρα µε την ταυτότητά της και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης µε ημερομηνία έκδοσής του εντός έξι (6) μηνών, το οποίο παραλαμβάνετε από το Δήμο στον οποίο ψηφίζετε ή βεβαίωση από το ΚΕΠ. Επίσης, το ΑΜΚΑ, το ΑΦΜ και λογαριασμό τραπέζης (IBAN) της μητέρας.
 3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει γάμος και η μητέρα έχει διαζύγιο, η Δήλωση Γέννησης πραγματοποιείται αποκλειστικά από τη μητέρα µε την ταυτότητά της και την πρωτότυπη και πρόσφατη (εντός 6µήνου) Ληξιαρχική Πράξη Γάμου µε τη λύση (να αναφέρεται δηλαδή το διαζύγιο) και να έχουν παρέλθει 300 ημέρες από την ημερομηνία, όπου η λύση αναφέρεται ως αμετάκλητη, καθώς και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έκδοσης εντός 6µήνου) ή βεβαίωση από το ΚΕΠ. Επίσης, το ΑΜΚΑ, το ΑΦΜ και λογαριασμό τραπέζης (IBAN) της μητέρας.
 4. Όσον αφορά στη γέννηση τέκνου εντός συμφώνου συμβίωσης, θα πρέπει οι γονείς να προσκομίζουν ταυτότητες, πρωτότυπη και τελευταίου 6µήνου ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης, το οποίο θα πρέπει να έχει δηλωθεί στο Ληξιαρχείο. Επίσης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έκδοσης εντός εξαμήνου), το ΑΜΚΑ, το ΑΦΜ και των δύο γονέων, καθώς και λογαριασμό τραπέζης (IBAN) της μητέρας.
 5. Οι αλλοδαποί αντί για ταυτότητες, μπορούν να προσκομίσουν τα διαβατήριά τους, τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ και φωτοτυπία αυτών. Εφόσον ο γάμος τους έχει πραγματοποιηθεί σε χώρα του εξωτερικού θα πρέπει να προσκομίζουν πρωτότυπη Ληξιαρχική Πράξη Γάμου και πρωτότυπη μετάφραση αυτής στα ελληνικά, τελευταίου 6µήνου. Στη Ληξιαρχική Πράξη Γάμου θα πρέπει να αναγράφονται τα ονοματεπώνυμά των γονέων τους, επίσης μεταφρασμένα στα Ελληνικά. Η μετάφραση µπορεί να γίνει από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική Προξενική Αρχή της χώρας έκδοσης του Πιστοποιητικού ή από Έλληνα εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΟΡΟΦΟ

Για την ασφαλή ταυτοποίηση κατά την έξοδό σας από τη μαιευτική κλινική απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας του πατέρα
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας της μητέρας
 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου, τελευταίου 6μήνου

 

Συνοπτικός Οδηγός - Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης

Εγκύκλιος_συνοπτικός οδηγός_v2

 

Ωράριο εξυπηρέτησης:

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:00-16:00 (τηλ.2410 996830)

Τρόπος παραλαβής της Ληξιαρχική πράξης γέννησης & AMKA νεογνού:

 1. Από το ίδιο τμήμα κατά τη διάρκεια της νοσηλείας σας.
 2. Από οποιοδήποτε ΚΕΠ κάνοντας αίτηση, εφόσον έχει δηλωθεί η γέννηση του νεογνού σας στο Μαιευτήριο.

 

 

Δείτε εδώ το Εκτιμώμενο Κόστος Τοκετού για Ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

 

Η Μαιευτική Κλινική του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας αποτελείται και υποστηρίζεται από:

Μαιευτικός Τομέας
Τμήμα Εμβρυομητρικής
Τμήμα Γυναικολογίας

 

Ειδικές Μονάδες
Νεογνική Μονάδα (ΜΕΝΝ)
Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Assisting Nature Larissa ΙΑΣΩ Θεσσαλίας
Κέντρο Μαστού

 

Για την πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας!

 

Blog

Πρόσφατα Νέα

Συνδρομή My Life

Συμπληρώστε τη φόρμα συνδρομής για να λαμβάνετε ΔΩΡΕΑΝ το περιοδικό My Life. Μετάβαση στη φόρμα 

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Newsletter