Main Menu

Β Ορθοπαιδική Κλινική – Αθλητικών Κακώσεων

Διευθυντές:

Θωμάς Μέλλος MD, Ορθοπαιδικός Χειρουργός - Αθλητίατρος
Χρόνης Δρούγιας, Ορθοπαιδικός Χειρουργός - Αθλητίατρος

 

Επιστημονικός Συνεργάτης:

Κωνσταντίνος Μπέης, Ορθοπαιδικός

 

Αθλητικές ΚακώσειςΕργομετρική ΑξιολόγησηΙατρείο Άκρου Ποδός και Ποδοκνημικής

Β’ Ορθοπαιδική Κλινική - Αθλητικών Κακώσεων

Η διεπιστημονική προσέγγιση της Β’ Ορθοπαιδικής Κλινικής έχει σκοπό την πρόληψη και τη θεραπεία των αθλητικών κακώσεων και των μυοσκελετικών συνδρόμων σε αθλητές υψηλού επιπέδου αλλά και σε περιστασιακά αθλούμενους. Εστιάζει, επίσης, και στην παροχή ολοκληρωμένης ιατρικής μέριμνας σχετιζόμενης με την άθληση και την επίτευξη επιδόσεων. Η Ιατρική Ομάδα αποτελείται από Ορθοπαιδικούς Χειρουργούς εξειδικευμένους στις αθλητικές κακώσεις, την ορθοπαιδική τραυματολογία και την αθλητική αξιολόγηση.

 

Η ιατρική προσέγγιση αθλητών και αθλουμένων στοχεύει:

● Στη διαφύλαξη της Υγείας τους.

● Στη βελτίωση της απόδοσης τους με:

 • Την εφαρμογή λειτουργικών διαγνωστικών μεθόδων (εργοσπιρομετρία, ανάλυση βάδισης, έλεγχος δρομικής οικονομίας, εμβιομηχανική ανάλυση)
 • Εξατομικευμένη προπονητική παρέμβαση.
 • Συνεργασία με τους προπονητές.
 • Εξωγενή ενίσχυση.
 • Ελαχιστοποίηση τραυματισμών. (Πρόληψη)
 • Αντιμετώπιση χρονίων και οξέων μυοσκελετικών παθήσεων.

● Στην εφαρμογή χειρουργικών τεχνικών ελαχίστης παρεμβατικότητας, με πλήρη εξατομικευμένη αποκατάσταση προ & μετεγχειρητικά και εναλλακτικό τρόπο άσκησης για την ταχύτερη και ασφαλέστερη επάνοδο. Πραγματοποιούνται εξειδικευμένες επεμβάσεις όπως:

 • Αρθροσκοπική χειρουργική (συρραφή μηνίσκου, συνδεσμοπλαστική ή συρραφή ρήξεως προσθίου χιαστού συνδέσμου, ανακατασκευή χόνδρινων βλαβών και ελλειμμάτων, αρθροσκοπική αποκατάσταση κακώσεων ώμου, αγκώνος, ισχίου, πηχεοκαρπικής και ποδοκνημικής)
 • Χειρουργική μαλακών μορίων (ρήξεις δικέφαλου βραχιονίου, τρικέφαλου, οπίσθιων μηριαίων, τετρακεφάλου, μείζονος θωρακικού, περονιαίων, κνημιαίων τενόντων, ρήξεις συνδέσμων).
 • Χειρουργική αποκατάσταση καταγμάτων.

● Στη χρήση καθοδηγούμενων εγχύσεων με υπέρηχο, αξονική και μαγνητική τομογραφία βιολογικών παραγόντων, σε χρόνια μυοπεριτονιακά σύνδρομα, ενδο και περιαρθρικά και σε παθήσεις της σπονδυλικής στήλης.

 

Σκοπός της Β’ Ορθοπαιδικής Κλινικής - Προληπτικής και Αθλητικής Τραυματιολογίας δεν είναι μόνο η διαχείριση του πόνου, αλλά η κάλυψη των αναγκών του αθλητή προκειμένου να βελτιστοποιήσει την απόδοσή του και να βελτιώσει την υγεία του και την ευημερία του.

 

Τακτικό εξωτερικό ιατρείο διενεργείται κάθε Τετάρτη 09:00 – 17:00.
Τα έκτακτα περιστατικά εξυπηρετούνται άμεσα κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2410 996000

Εργομετρική Αξιολόγηση

Εργομετρία είναι η αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης του ανθρώπινου οργανισμού κατά τη διάρκεια της άσκησης και βοηθά στον καθορισμό:

 • Του επιπέδου του αθλητή/ασκούμενου σε δεδομένη χρονική στιγμή
 • Της έμφασης που θα πρέπει να δοθεί στο είδος της προπόνησης
 • Των στόχων και την οργάνωση ενός προγράμματος άσκησης, το οποίο συνήθως βασίζεται στις αρχικές μετρήσεις.
 • Της επαναξιολόγησης μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος των προπονητικών προσαρμογών
 • Την πρόληψη ή την αποκατάσταση ενός τραυματισμού με τη βοήθεια της κινηματικής και κινητικής ανάλυσης.

Με την εργομετρία αξιολογούνται οι πιο σημαντικές παράμετροι της φυσικής κατάστασης του αθλητή/ασκούμενου:

 

Αερόβια Ικανότητα

Η ικανότητα του οργανισμού για πρόσληψη και χρησιμοποίηση του οξυγόνου (Ο2) προς παραγωγή ενέργειας, μπορεί να περιγραφεί με διάφορους ορισμούς. Η αερόβια ικανότητα, η αερόβια ισχύς, η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου και η μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου (VO2 max), αποτελούν συνώνυμους όρους οι οποίοι χρησιμοποιούνται εναλλακτικά για να προσδιορίσουν την καρδιοαναπνευστική ικανότητα και την εν γένει λειτουργική ικανότητα του οργανισμού. Η αερόβια ικανότητα, αντιπροσωπεύει την ικανότητα πρόσληψης, μεταφοράς και κατανάλωσης οξυγόνου στη μονάδα του χρόνου. Όσο μεγαλύτερη είναι η αερόβια ικανότητα, τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητα παραγωγής έργου (ενέργειας) ενός ατόμου. Η αερόβια ικανότητα, αποτελεί ίσως τον πιο συχνά αξιολογούμενο δείκτη της φυσικής κατάστασης, τόσο των αθλητών όσο και του γενικού πληθυσμού. Πρόκειται για έναν σημαντικό παράγοντα που έχει άμεση σχέση με την επίτευξη υψηλής αγωνιστικής επίδοσης.

 

Αναερόβια Ικανότητα

Το ανθρώπινο σώμα και ειδικότερα τα μυϊκά κύτταρα έχουν τη δυνατότητα να παράγουν ενέργεια (ΑΤΡ) χωρίς οξυγόνο. Αυτή η ενέργεια προέρχεται από τη διάσπαση της φωσφοκρεατίνης (ΡCr) και των υδατανθράκων και παρέχεται με πολύ ταχύτερο ρυθμό σε σύγκριση με το ρυθμό παραγωγής ενέργειας από τις διαδικασίες που απαιτούν την παρουσία οξυγόνου. Η ικανότητα παραγωγής έργου με αναερόβιες διαδικασίες έχει ιδιαίτερη αξία για τους αθλητές γιατί παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής μεγάλης ισχύος. Τέτοια ισχύς απαιτείται όταν εκτελούνται προσπάθειες μικρής διάρκειας και μέγιστης έντασης. Η δύναμη & η ισχύς, είναι η βάση για τη βελτίωση και εξέλιξη μιας τεχνικής (ιδίως σε ατομικά αλλά και ομαδικά αθλήματα που απαιτούν δύναμη και ισχύ). Τέλος, επιμέρους επιδίωξη της αξιολόγησης είναι η στοχευμένη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, με προσαρμοσμένα προπονητικά προγράμματα, καθώς και η βελτίωση των διαφόρων παραμέτρων ισχύος.

 

Κινητική & Κινηματική Ανάλυση

Η συστηματική ανάλυση των κινηματικών και κινητικών παραμέτρων, χρησιμεύει στην κατανόηση μεταξύ άλλων, της φύσης των ελλειμμάτων του κινητικού συστήματος, καθώς και του Κεντρικού Κινητικού Ελέγχου, όπως επίσης, στην αξιολόγηση του αποτελέσματος των παρεμβάσεων μέσω της άσκησης. Η χρήση συστημάτων για την αξιολόγηση ποικίλει και αφορά τόσο συστήματα κινηματικής (οπτοηλεκτρονικά οπτοηλεκτρονικά, βίντεο, IMU inertial sensors), όσο και κινητικής ανάλυσης (δυναμοδάπεδα, πελματογράφους, EMG) καθώς και δυναμομετρικά συστήματα (ισοκίνηση, δυναμόμετρα χειρός κ.α.). Η κινητική αφορά σε όλες τις δυνάμεις (μάζα, επιτάχυνση), τις ροπές και τη μηχανική ισχύ που παράγεται κατά την διάρκεια μιας κίνησης. Η κινηματική ασχολείται με την ταχύτητα και τις γωνίες στις αρθρώσεις κατά την κίνηση, μέσω τρισδιάστατου συστήματος καταγραφής.

Μέσω της εργομετρικής αξιολόγησης και την περιοδική επανάληψη των μετρήσεων αυτών, παρακολουθείται η πρόοδος του αθλητή και η άσκηση γίνεται με ασφαλή τρόπο επιτυγχάνοντας τα μέγιστα αποτελέσματα.

Το πόδι αποτελεί μια σύνθετη ‘κατασκευή’, αποτελούμενη από περισσότερα από 25 οστά και αρθρώσεις. Η σταθερότητα των συνδέσμων και η αρμονική λειτουργία μυών και τενόντων καθιστά δυνατή την όρθια στάση και τη βάδιση χωρίς πόνο ή αστάθεια. Τα οστά συνδέονται μεταξύ τους σαν ‘αλυσίδα’. Όταν η ισορροπία αυτή διαταραχθεί (από διάφορες αιτίες, όπως χρόνιες εκφυλιστικές παθήσεις, ή μετά από τραυματισμό και ρήξη συνδέσμων και τενόντων ή μετά από κατάγματα), διαταράσσεται η ‘αλυσίδα’ και προκαλείται πόνος και σταδιακά παραμόρφωση και ίσως αρθρίτιδα.

Στο Ιατρείο Άκρου Ποδός & Ποδοκνημικής του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας παρέχονται εξειδικευμένες λύσεις για παθήσεις:

Πόδι / Ποδοκνημική

 • Βλαισό μεγάλο δάκτυλο («κότσι»)
 • Αρθρίτιδα μεγάλου δακτύλου- Δύσκαμπτο μεγάλο δάκτυλο (hallux rigidus)
 • Παραμορφώσεις δακτύλων - Γαμψοδακτυλία
 • Νεύρωμα Morton
 • Βλαισοπλατυποδία – Ανεπάρκεια Οπ.Κνημιαίου
 • Βλαισοπλατυποδία στα Παιδιά
 • Κοιλοποδία – Νόσος Charcot-Marie-Tooth
 • Ραιβοϊπποποδία – Μέθοδος Ponseti
 • Αρθρίτιδα Ταρσού – Αρθρόδεση
 • Αρθρίτιδα Ποδοκνημικής
 • Αρθροσκόπηση Ποδοκνημικής
 • Αρθροσκόπηση Υπαστραγαλικής
 • Αρθρόδεση Ποδοκνημικής
 • Αρθροπλαστική Ποδοκνημικής
 • Αρθρόδεση Υπαστραγαλικής
 • Διάστρεμμα – Συνδεσμικές Κακώσεις
 • Τενοντοπάθεια Αχιλλείου
 • Πελματιαία απονευρωσίτιδα
 • Παθήσεις περονιαίων τενόντων
 • Τενοντομεταφορά
 • Παιδικό πόδι
 • Διαβητικό πόδι

Αρθροσκόπηση – Γενικά

Αρθροπλαστική – Γενικά

Κατάγματα - Κακώσεις

 • Κατάγματα σφυρών – ποδοκνημικής
 • Κατάγματα περιφερικής κνήμης & Pilon
 • Κατάγματα 5ου μεταταρσίου
 • Κατάγματα πτέρνας
 • Κακώσεις Lisfranc
 • Κατάγματα αστραγάλου
 • Ρήξη Αχιλλείου τένοντα

Κλειδί για την εφαρμογή της ενδεδειγμένης θεραπευτικής μεθόδου είναι η σωστή διάγνωση, αλλά και η κατανόηση του μεγέθους του προβλήματος για τον συγκεκριμένο ασθενή, καθώς και των απαιτήσεων του ασθενούς (πχ. αθλητής ή όχι, ποιες οι κύριες δραστηριότητες στην εργασία του). Συχνά ο τύπος της θεραπευτικής αγωγής που θα ακολουθήσουμε δεν είναι μονόδρομος. Μπορεί να υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές λύσεις.

Τακτικό εξωτερικό ιατρείο διενεργείται κάθε Τρίτη 05:00μ.μ.-09:00μ.μ.

Τα έκτακτα περιστατικά εξυπηρετούνται άμεσα κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2410 996000

Β’ Ορθοπαιδική Κλινική - Αθλητικών Κακώσεων

Η διεπιστημονική προσέγγιση της Β’ Ορθοπαιδικής Κλινικής έχει σκοπό την πρόληψη και τη θεραπεία των αθλητικών κακώσεων και των μυοσκελετικών συνδρόμων σε αθλητές υψηλού επιπέδου αλλά και σε περιστασιακά αθλούμενους. Εστιάζει, επίσης, και στην παροχή ολοκληρωμένης ιατρικής μέριμνας σχετιζόμενης με την άθληση και την επίτευξη επιδόσεων. Η Ιατρική Ομάδα αποτελείται από Ορθοπαιδικούς Χειρουργούς εξειδικευμένους στις αθλητικές κακώσεις, την ορθοπαιδική τραυματολογία και την αθλητική αξιολόγηση.

 

Η ιατρική προσέγγιση αθλητών και αθλουμένων στοχεύει:

● Στη διαφύλαξη της Υγείας τους.

● Στη βελτίωση της απόδοσης τους με:

 • Την εφαρμογή λειτουργικών διαγνωστικών μεθόδων (εργοσπιρομετρία, ανάλυση βάδισης, έλεγχος δρομικής οικονομίας, εμβιομηχανική ανάλυση)
 • Εξατομικευμένη προπονητική παρέμβαση.
 • Συνεργασία με τους προπονητές.
 • Εξωγενή ενίσχυση.
 • Ελαχιστοποίηση τραυματισμών. (Πρόληψη)
 • Αντιμετώπιση χρονίων και οξέων μυοσκελετικών παθήσεων.

● Στην εφαρμογή χειρουργικών τεχνικών ελαχίστης παρεμβατικότητας, με πλήρη εξατομικευμένη αποκατάσταση προ & μετεγχειρητικά και εναλλακτικό τρόπο άσκησης για την ταχύτερη και ασφαλέστερη επάνοδο. Πραγματοποιούνται εξειδικευμένες επεμβάσεις όπως:

 • Αρθροσκοπική χειρουργική (συρραφή μηνίσκου, συνδεσμοπλαστική ή συρραφή ρήξεως προσθίου χιαστού συνδέσμου, ανακατασκευή χόνδρινων βλαβών και ελλειμμάτων, αρθροσκοπική αποκατάσταση κακώσεων ώμου, αγκώνος, ισχίου, πηχεοκαρπικής και ποδοκνημικής)
 • Χειρουργική μαλακών μορίων (ρήξεις δικέφαλου βραχιονίου, τρικέφαλου, οπίσθιων μηριαίων, τετρακεφάλου, μείζονος θωρακικού, περονιαίων, κνημιαίων τενόντων, ρήξεις συνδέσμων).
 • Χειρουργική αποκατάσταση καταγμάτων.

● Στη χρήση καθοδηγούμενων εγχύσεων με υπέρηχο, αξονική και μαγνητική τομογραφία βιολογικών παραγόντων, σε χρόνια μυοπεριτονιακά σύνδρομα, ενδο και περιαρθρικά και σε παθήσεις της σπονδυλικής στήλης.

 

Σκοπός της Β’ Ορθοπαιδικής Κλινικής - Προληπτικής και Αθλητικής Τραυματιολογίας δεν είναι μόνο η διαχείριση του πόνου, αλλά η κάλυψη των αναγκών του αθλητή προκειμένου να βελτιστοποιήσει την απόδοσή του και να βελτιώσει την υγεία του και την ευημερία του.

 

Τακτικό εξωτερικό ιατρείο διενεργείται κάθε Τετάρτη 09:00 – 17:00.
Τα έκτακτα περιστατικά εξυπηρετούνται άμεσα κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2410 996000

Blog

Πρόσφατα Νέα

Συνδρομή My Life

Συμπληρώστε τη φόρμα συνδρομής για να λαμβάνετε ΔΩΡΕΑΝ το περιοδικό My Life. Μετάβαση στη φόρμα 

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Newsletter