Στο Αγγειοχειρουργικό Τμήμα διενεργούνται κάθε είδους επεμβάσεις σε ασθενείς με παθήσεις αγγείων, καλύπτοντας όλο το φάσμα της αγγειοχειρουργικής.

Η αντιμετώπιση των αγγειακών παθήσεων στο Αγγειοχειρουργικό Τμήμα επιμερίζεται σε:

Πρόληψη - Διάγνωση - Συντηρητική αντιμετώπιση αγγειακών παθήσεων.

Ανοικτές χειρουργικές επεμβάσεις (ανοικτή αποκατάσταση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής, ενδαρτηρεκτομή καρωτίδας, παρακάμψεις περιφερικών αγγείων).

Ενδαγγειακές χειρουργικές επεμβάσεις (ενδοαυλική αποκατάσταση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής, ενδοαυλική αποκατάσταση ανευρύσματος θωρακικής αορτής, αγγειοπλαστική περιφερικών αγγείων).

Φλεβικές παθήσεις – χειρουργική αποκατάσταση κιρσών.

Δημιουργία αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας για νεφροπαθείς (fistula).

 

Α΄ Αγγειοχειρουργική Κλινική