Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

 

Στο τµήµα πραγµατοποιούνται κάθε είδουs διαγνωστικές και επεµβατικέs πράξειs όπωs παρακεντήσειs, βιοψίεs, παροχετεύσεις συλλογών. Λειτουργεί υπερσύγχρονοs πολυτοµικόs (multislice) αξονικόs τοµογράφοs 128 σειρών ανιχνευτών. Ο εξοπλισµόs αυτόs επιτρέπει τη διενέργεια νέων εξετάσεων όπωs:

 

  • Αξονική στεφανιογραφία: Αποτελεί πραγµατική επανάσταση στην πρωτοβάθµια περίθαλψη. Επιτρέπει µε ανώδυνο και αναίµακτο τρόπο την αξιολόγηση των στεφανιαίων αγγείων τns καρδιάs και έχει αποδειχτεί ισάξια της κλασσικήs στεφανιογραφίαs µε καθετηριασµό στη διάγνωση αιµοδυναµικά σηµαντικών στενώσεων που απαιτούν αντιµετώπιση.

 

  • Calcium scoring (καταµέτρηση ποσότητας ασβεστίου που συγκεντρώνεται στο τοίχωµα των στεφανιαίων αγγείων της καρδιάs. Η ποσότητα αυτή έχει συσχετιστεί µε την πιθανότητα εµφάνισης καρδιακού νοσήµατος)

 

  • Αξονική πυελογραφία. Έχει σε πολύ µεγάλο βαθµό αντικαταστήσει την κλασσική πυελογραφία καθώs προσφέρει περισσότερεs πληροφορίεs σε όλα τα διαγνωστικά ερωτήµατα που αφορούν στο ουροποιητικό σύστηµα.

 

  • Αξονική αγγειογραφία. Σε κάθε αγγείο του σώµατοs γίνεται ανώδυνα και αναίµακτα µέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και θεωρείται ισάξια της αιματηρής αγγειογραφίαs (µε καθετηριασµό) για τη διάγνωση κρίσιµων στενώσεων.

Στο τμήμα έχει εγκατασταθεί το σύστημα Image Checker CAD της R2 που βοηθάει στην ανίχνευση πνευµονικών όζων και έχει αποδειχθεί ότι n εφαρµογή του βελτιώνει την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονος και κατά συνέπεια το ποσοστό επιβίωσης των ασθενών.
Επίσnς συνιστάται για την παρακολούθηση ογκολογικών ασθενών καθώς επιτρέπει την πλέον ακριβή μέτρηση του αριθμού και του μεγέθους των πνευμονικών όζων, συνεισφέροντας σημαντικά στην εκτίμηση ανταπόκρισης σε εφαρμοζόμενες θεραπείες.

TOP