Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΝΕΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Νοσηλείας

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

Μαιευτική Κλινική - Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φροντίδα της γυναίκας και του νεογνού

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας από το 2010 στοχεύει στην  προαγωγή της υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της παροχής ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, πάντα με σεβασμό  στην προσωπικότητα, αξιοπρέπεια και ασφάλεια των ασθενών.  Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης νέων υπηρεσιών υγείας και τμημάτων επιθυμεί να προσλάβει:

1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ  ΡΑΔΙΟΛΟΓΟ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΟΛΟΓΙΑΣ

(κωδ: ΑΚΤΙΝΟΘ/ΚΟ 02/2017)

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Τ.Ε.Ι Τεχνολόγου Ραδιολόγου Ακτινολόγου
 • Κλινική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε τμήμα ακτινοθεραπείας
 • Γνώση των διεθνών πρωτοκόλλων εκτέλεσης εξετάσεων
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και του MSOffice

 

2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ  ΡΑΔΙΟΛΟΓΟ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ

(κωδ: ΙΑΤ.ΑΠΕΙΚ. 02/2017)

 Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Τ.Ε.Ι Τεχνολόγου Ραδιολόγου Ακτινολόγου
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 -5 έτη σε Αξονικό – Μαγνητικό Τομογράφο
 • Γνώση των διεθνών πρωτοκόλλων εκτέλεσης εξετάσεων
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και του MSOffice

 

 Προφίλ Υποψηφίων: 

 • Αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων
 • Ομαδικό Πνεύμα
 • Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση των ασθενών 

 

Η εταιρεία προσφέρει άριστες συνθήκες εργασίας, συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση : hr.thessalias@iaso.gr.

TOP