Το Κέντρο Μαστού στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας έχει σαν στόχο την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού και την θεραπευτική αντιμετώπισή του με δυνατότητα άμεσης διενέργειας εξετάσεων: μαστογραφία, υπερηχογράφημα μαστών, μαγνητική τομογραφία μαστών και κλινική εξέταση από έμπειρους ιατρούς – ειδικούς στις παθήσεις του μαστού. Με το τμήμα συνεργάζονται εξειδικευμένοι χειρουργοί μαστού για χειρουργική αντιμετώπιση και αποκατάσταση.

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (D-R)

Είναι εξοπλισμένο με τον πλέον σύγχρονο ψηφιακό μαστογράφο ελαχιστοποιημένης δόσης (low dose radiation) που είναι από τους ελάχιστους  στην Ελλάδα.

Ο ψηφιακός μαστογράφος του τμήματος παρέχει :

  • Πρωτοποριακό σύστημα 25 ανιχνευτών
  • Υψηλή ποιότητα εικόνας
  • Τη χαμηλότερη δόση ακτινοβολίας
  • Υψηλή διακριτική ικανότητα 25 megapixels
  • Πλήρη απουσία τεχνικών σφαλμάτων και ηλεκτρονικών θορύβων

Όλες οι ψηφιακές μαστογραφίες αναλύονται από το σύστημα ηλεκτρονικά υποβοηθούμενης διάγνωσης (CAD-stream), που βελτιώνει περαιτέρω τη διαγνωστική ικανότητα της εξέτασης & ελαχιστοποιείται η περίπτωση λάθους.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΠ)

Η μέτρηση της οστικής πυκνότητας είναι μια μη επεμβατική τεχνολογία που χρησιμοποιείται για να μετρήσει τη μάζα των οστών. Ενδείκνυται σε γυναίκες άνω των 40 ετών και μετά την έναρξη της εμμηνόπαυσης. Επίσης η μέτρηση μπορεί να είναι χρήσιμη σε άτομα με ή χωρίς ατελή οστεογένεση (osteogenesis imperfecta, OI) για να εκτιμηθεί ο κίνδυνος κατάγματος και να αξιολογηθεί το αποτέλεσμα της θεραπευτικής αγωγής.

Στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας η μέτρηση της οστικής μάζας γίνεται με το ειδικά κατασκευασμένο γι’ αυτό τον σκοπό μηχάνημα, που εφαρμόζει την τεχνική της διπλής ενέργειας μέτρησης της απορρόφησης των ακτίνων X (DEXA). Η τεχνική αυτή αποτελεί την ταχύτερη μέθοδο και αυτή με την μικρότερη ακτινοβολία. Τα αποτελέσματα της εξέτασης είναι άμεσα διαθέσιμα ενώ υπάρχει και δυνατότητα για την σύγκριση παλιότερων εξετάσεων για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την πρόοδο της εφαρμοζόμενης θεραπευτικής αγωγής.

TOP